ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

MZe ustoupilo od plošného zákazu úmyslných těžeb

Na základě námitek vlastníků lesů a SVOL, ale i připomínek dalších subjektů upravilo Ministerstvo zemědělství původní návrh opatření obecné povahy a ustoupilo od plošného zákazu úmyslných těžeb smrku a borovice.

7. listopadu 2017 vydalo Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy, které vlastníkům lesů nařizuje zpracovat nahodilé těžby vzniklé ke dni účinnosti opatření (tj. ke dni 22. listopadu 2017) do konce března 2018.

Nařízení se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech.

Plná verze opatření obecné povahy je k dispozici pod tímto odkazem.