ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Lesní pedagogika do praxe

Právě skončený lesnický veletrh SILVA REGINA nebyl jen příležitostí firem prezentovat své výrobky či služby a uzavírat obchodní kontrakty. V rámci veletrhu proběhla řada odborných setkání a seminářů s vedoucími představiteli resortu.

Jednou z akcí, která podporuje význam a vážnost lesnického oboru, je podpis Jednotného postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR.
Tímto slavnostním aktem, který se uskutečnil na brněnském výstavišti 21. března, zástupci Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Vojenských lesů a statků, Sdružení lesních pedagogů, Nadace dřevo pro život, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, České lesnické společnosti, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a SVOL oficiálně deklarovali závazek k postupné realizaci doporučení uvedených v dokumentu do praxe.

„Hospodaření v lese je veřejností sledováno s daleko větší citlivostí, než je tomu u většiny ostatních hospodářských subjektů působících v jiných oborech. Proto se vlastníci lesů a lesníci nemohou obejít bez promyšlené a systematické komunikace s veřejností“, uvedl předseda SVOL František Kučera. „Taková komunikace je předpokladem obnovení prestiže lesnické profese i uznání a respektování vlastnických vztahů k lesům“, vysvětluje Kučera proč se sdružení majitelů lesů zapojilo do této iniciativy.

Doplňující informace:
Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, která je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa.

Lesní pedagogika prohlubuje u veřejnosti zájem o les, zlepšuje vztah člověka k lesu a přírodě obecně, objasňuje význam hospodaření v lese, podporuje pochopení práce lesníků a prohlubuje zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu. Je určena každému, především však pro předškolní, školní a jiné dětské kolektivy. Nabízí programy pro celé rodiny, dospělé, seniory i jiné cílové skupiny.

První středisko pro environmentální výchovu školní mládeže na nestátním lesním majetku, tzv. Lesní škola, bylo založeno v r. 2002 Ostravskými městskými lesy. V současné době se lesní pedagogice věnuje dalších deset městských lesních správ – Brno, Karlovy Vary, Frýdek-Místek, Olomouc, Chrudim, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Dačice, Sušice.

Marie Růžková
1.4.2010