ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Konference SAMOSPRÁVY Voda - Kůrovec - Finance

Starosty obcí, úředníky, manažery dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin a všechny ostatní zájemce o veřejnou správu a samosprávu srdečně zveme na

4. ročník konference SAMOSPRÁVY 2019 Voda - Kůrovec - Finance, kterou pořádá Sdružení místních samospráv ČR 10. ledna od 9:30 hod. v areálu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman, který se konference osobně zúčastní.

Na téma dopadů sucha a klimatických změn na obce jako vlastníky lesa a s příklady dobré praxe a pratickými doporučeními pro starosty obcí, jak hospodařit v obecních lesích v období klimatických změn, vystoupí zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

Podrobný program konference je k dispozici zde.