ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Jak to vidím já (3. díl) - Ing. Kateřina Habšudová z Křídlo s r. o. Rusava

Přímo v srdci malebných Hostýnských vrchů obhospodařuje společnost Křídlo s r. o. přibližně 800 ha lesních pozemků z toho 777 ha vlastních. Jednatelka Ing. Kateřina Habšudová výstižně shrnula problémy, které vlastníkům lesů v době historické kalamity nedají spát.

"Jsme doslova zavaleni množstvím práce, která nemůže být provedena pro nedostatek finančních i procovních sil," říká sympatická jednatelka, pro kterou je les nejen pracovním prostředím, ale především srdeční záležitostí. "Kromě kůrovce nás trápí špatný odbyt dříví a odbytové ceny na hranici nákladů, sucho a horko působící další škody, vysoké ceny dodavatelů na zpracování kůrovcové kalamity a v neposlední řadě přemnožená zvěř."

Obrázek

Problémy zblízka, očima Kateřiny Habšudové:

Nedostatek pracovních sil

Bez účasti zahraničních pracovníků bude velmi těžké kalamitu zpracovat.

Špatný odbyt dříví a s tím související odbytové ceny

Chápeme všechny soukromé vlastníky, že bez pomoci státu jsou v koncích. Kdyby naše společnost nečerpala z dlouhodobých vztahů se svými odběrateli, tak už dávno skončila.  Všeho  dočasu, i naši odběratelé  jsou zahlceni a tlačí nás na neúnosné ceny pod hranici nákladů. Pokud budeme takto prodávat dřevní hmotu, pak je pro naši ekonomiku lepší ji ponechat vlastnímu osudu v porostech.
Zajímavé je, že ceny dřevní hmoty jsou nízké, avšak ceny řeziva neklesají.

Sucho a horko působící další škody

Co nesežere kůrovec, dokoná vítr a sucho. Usychající sazenice, usychající porosty,to je běžná realita. I když zmizí kůrovcová kalamita, tak nám tu zůstávají klimatem ovlivněné ostatní dřeviny. Naše porosty se geologicky nacházejí na takzvaných magurských flyších, kde se kupříkladu buk lesní chová kořenovým systémem jako smrk. Tedy není hluboko kořenící, nemá stabilitu a je na vodu náchylnější než smrk.

Stavy vysoké zvěře

V minulosti jsme se snažili problém řešit, ale neúspěšně. Lobby lidových myslivců je v našem státě na extrémní úrovni a po vlastnických právech se šlape. Vykazování škod je malý bič, a skutečnou škodu nám to nevrátí. Chtěli bychom některé myslivce vidět, kdybychom ničili jejich majetek pro svou zábavu. Jsme zvědavi,  jak se nám podaří ochránit nově založené kultury  takových rozměrů, pokud se nám to vůbec podaří.

Obrázek

Co dál?

Neničí nás jen vysoké náklady za těžbu a nízké ceny odbytu dřevní hmoty, tíží nás také další náklady s tím spojené, kupříkladu zvýšené náklady na lesní cestní síť nebo drahý sadební materiál. Naši dodavatelé jsou si dobře vědomi toho, že je potřebujeme a tento přístup je pro nás v současné době likvidační.

Každý z majitelů lesních pozemků ví, co stojí založení nových porostů, jejich ochrana a poctivá výchova.  A pokud nejsme schopni za prodanou dřevní hmotu utržit ani to, co nás stojí její uvedení na trh, kde máme vzít finanční prostředky na založení nových porostů, jejich ochranu a následnou výchovu?

Náš les celé roky poskytoval veřejnosti mimoprodukční  funkce bezúplatně, náklady byly hrazeny z výnosů z lesa. Podporovali jsme turismus, cyklistické závody přes naše majetky, vypomáhali památkářům... Vždy jsme veřejnosti vycházeli vstříc. Lesní zákon a související zákony jsme dodržovali vpoctivě, dělali jsme víc, než nám stát ukládal.

Naše hospodářské výsledky v podobě daní a jiných poplatků dlouhá léta naplňovaly statní rozpočet. Teď se mince otáčí a my potřebujeme od státu výraznou a rychlou pomoc a komplexní řešení situace, která nemá v historii obdoby. Žádáme finanční kompenzaci za poškození našich soukromých majetků, nejde z nich jen čerpat, ale je nutné jim také pomoci. Takto bychom to vnímali jako zdravý vztah.

Tip na akci: Dětské odpoledne (včetně stezky Kouzelný les) se koná 15. června 2019