ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Duel o kůrovci a suchu

V Duelu TV Seznam dnes diskutovali předseda Komory soukromých lesů Richard Podstatzký Thonsern a náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář. Tématem Duelu byla pomoc státu soukromým majitelům lesů při zvládání kůrovcové kalamity.

"Kůrovec se stal fenoménem dnešní doby. Je to téma, které slyšíme z mnoha médií a řada politiků se na něm snažila získat body. Pro soukromé vlastníky to není jenom téma, ale boj o přežití, o ekonomické přežití jejich rodin, jejich zaměstnanců, udržení všech funkcí hospodářských lesů, o udržení vody v krajině, zachování venkova. Mnoho politiků tuto situaci bohužel podceňuje," uvedl Richard Podstatzký Thonsern.

Přitom predikce na příští rok je velice pesimistická, trh se dřevem se hroutí, ceny dřeva padají. V letošním roce se očekává výše kůrovcových těžeb 10-20 mil. m3, ale hrozba napadení kůrovcem visí nad dvěma třetinami celkových zásob smrkového dříví v České republice, které činí cca 500 mil. m3.

Z důvodu razantního poklesu cen kůrovcem napadeného dřeva se v tíživé ekonomické situaci nachází akuálně již třetina firem. SVOL proto jedná s Ministerstvem zemědělství a žádá o dotaci na zrátu zpeněžení dřeva 3000 Kč/ha, změnu daňových zákonů a pomoc při hledání nových trhů.

Pokud jste nestihli živé vysílání, debatu můžete sledovat ze záznamu.