ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Dobré úmysly dláží cestu do pekla

Tisková zpráva

Pelhřimov, 29.7.2017 - Snaha Hospodářské komory ČR a dalších vlivových skupin přimět stát k odklonu od dosavadní certifikace lesů systémem PEFC a k přechodu ke konkurenčnímu systému FSC byla jedním z témat diskutovaných na zasedání republikového výboru SVOL 27. července v Praze.

Za vznikem certifikace lesů FSC stál na počátku devadesátých let dobrý úmysl, a sice snaha zabránit devastaci lesů v zemích třetího světa, a to zejména v oblasti deštných pralesů. Postupně se však ukázalo, že naplňování této myšlenky v regionech postižených obrovskou mírou politické nestability a chudoby místních obyvatel je nesmírně složité, a tak její „vykonavači“ začali pronikat zejména do stabilních a bohatších evropských zemí, kde přísná lesnická legislativa již sama o sobě zaručuje vysokou kvalitu hospodaření. V následujících letech pak vznikl další certifikační systém – PEFC, který vedle ekologické stránky obhospodařování lesů zohledňuje  i aspekty ekonomické a sociální. Tento systém více vyhovuje středoevropskému pohledu na multifunkční úlohu lesů a není proto žádným překvapením, že právě v Česku, Rakousku a Německu preferují vlastníci lesů certifikaci systémem PEFC.

„Jak výrobky s logem PEFC, tak i s logem FSC jsou pro konečného spotřebitele ujištěním, že pocházejí z lesů, které jsou trvale udržitelně obhospodařovány. Nevidíme proto důvod, aby vlastníci, kteří už na svém majetku mají certifikát PEFC, vydávali další finanční prostředky na prokázání stejné věci“, uvedl předseda SVOL František Kučera. „U vlastníka lesa celý certifikační řetězec začíná a je to vlastník, kdo nese náklady na zavedení systému a následné dodržování jeho pravidel ve svém lese. Od odběratelů za to většinou nedostává vůbec nic, nebo jen příspěvky, které nemají s ohledem na vynaložené prostředky motivační charakter,“ doplnil.

Vzhledem k tomu, že IKEA má ve Francii a na Slovensku závody, které vlastní certifikát PEFC, nevidí SVOL důvod, proč by IKEA v ČR nemohla akceptovat dříví certifikované systémem PEFC také. Pokud se tedy nejedná o jiné zájmy a firmě jde skutečně o udržitelné hospodaření v lesích, z jejichž dřeva své výrobky vyrábí, jeví se požadavek na zavádění dalšího systému certifikace v českých lesích jako neopodstatněný a bezdůvodně uvádějící vlastníky lesů i zpracovatele dřeva v ČR do nejistoty. „Za nepřijatelné považujeme nátlak na stát, aby svou podporou jednoho z certifikačních systémů rozhodoval, kterou skupinu podnikatelů „obětuje“, zda vlastníky lesů, nebo zpracovatele dříví. Jedinou cestou je vzájemné uznávání obou certifikátů v praxi a produkce suroviny bez mimocelních bariér,“ zdůraznil předseda SVOL.

Do celkového kontextu zapadá veřejná konzultace FSC, která právě v České republice probíhá.  Dokument předkládaný v rámci této konzultace k veřejné diskusi, je zaměřen na hodnocení rizik v oblasti dodržování lidských práv, hospodaření v lesích vysoké ochranářské hodnoty a hospodaření v lesích převedených na plantáže nebo nelesní půdu. Jde o rešerši elektronických zdrojů různé kvality, mnohdy i zastaralých, neobjektivních a odkazujících na zjevné nepravdy. Z dokumentu např. vyplývá, že coby členský stát EU je ČR povinna zavést Nařízení EU o dřevě, přičemž tuto povinnost ČR splnila již v roce 2013. O tom, nakolik je dokument seriózním podkladem vypovídají i odkazy na průzkum australské nadace z r. 2013, která hrubým odhadem zjistila, že Česká republika je „třetím nejhorším rájem otroctví v Evropě“. Nabízí se proto otázka, jaký je skutečný účel dokumentu.

Kontakt:
Ing. František Kučera, předseda SVOL, tel.: +420 602 339 448, e-mail: info (et) svol.cz