ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Celostátní konference SVOL „Živoucí lesy – základ života na Zemi“ už 25. dubna

Pelhřimov bude dne 25. dubna hostit XVIII. celostátní konferenci SVOL „Živoucí lesy – základ života na zemi“.

Zúčastnit se jí mohou nejen členové Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, ale i ostatní majitelé lesa.

Tématem letošní konference je boj proti kůrovcové kalamitě v kontextu s ochranou vodních zdrojů, péče o kulturní krajinu a spolupráce orgánů ochrany přírody s vlastníky lesů včetně nároku na spravedlivou kompenzaci újmy hospodaření.

„Rádi přivítáme i vlastníky soukromých, obecních nebo církevních lesů, kteří ve SVOL registrování nejsou, ale hledají informace o možnostech řešení aktuální kůrovcové situace, nových legislativních opatřeních a finanční pomoci  vlastníkům lesů ze strany státu,“ říká tajemnice SVOL Marie Růžková s tím, že vzájemná výměna zkušeností mezi vlastníky je velmi podnětná. „SVOL sdružuje majitele lesů od zcela malých výměr až po tisíce hektarů.“

Konference začne v 8:15 hodin registrací, od 9 hodin je připraven program.

Pozvání přijali významní hosté: Patrik Mlynář – náměstek ministra pro lesní hospodářství, Vladimír Dolejský – náměstek ministra životního prostředí, Stanislav Polčák – předseda Sdružení místních samospráv ČR a poslanec Evropského parlamentu nebo Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Další přednášky se budou týkat významu hospodaření v lesích pro vodu a klimatizaci krajiny, problematiky práva na náhradu újmy za omezení hospodaření, praktických zkušeností s uplatňováním tohoto nároku, komunikace s médii aj. - více.

Registrace probíhá do 8. dubna na emailové adrese info@svol.cz nebo telefonicky na číslech 565 324 203, 777 232 413.