ČeskyEnglish

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Asanační technologie MERCATA vyžaduje souhlas majitele užitného vzoru

"Technologie MERCATA", která slouží k asanaci skládek výřezů o různých délkách je od 28. 5. 2019 je chráněna jako užitný vzor a k jejímu použití je třeba souhlas majitele užitného vzoru. Za souhlas je považován i nákup certifikované textilie od majitele vzoru.

Jak MERCATA funguje:

Jde o celopovrchové ošetření skládky schváleným insekticidem standardními metodami. Skládka je poté zakryta netkanou textiliké a brouci v horní očetřené části se při prokousávání ošetřené kůry kontaminují. Brouci ze spodní neošetřené části skládky jsou kontaminování při pohybu pod ošetřenou částí skládky netkanou textilií při snaže skládku opustit.

Aktuálně je tato technologie chráněna jako užitý vzor "Skládka podkorním hmyžem napadeného dřeva" (číslo spisu PUV 2018-35663, datum podání: 27. 11. 2018, číslo zápisu: 32889, datum zápisu: 28.5. 2019)

Pro vlastníky lesů nebo lesní správce jejich majetku je klíčová informace, že bez souhlasu majitele užitného vzoru není povoleno chráněné technické řešení při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.

"Za souhlas se automaticky považuje nákup certifikované netkané textilie od majitele užitného vzoru nebo od smluvních partnerů, kteří uzavřeli dohodu s majitelem užitného vzoru," uvádí Ing. František Polívka ze společnosti MERCATA Les s. r. o. s tím, že  v ostatních případech je nutné se na souhlasu a podmínkách použití domluvit s majitelem užitného vzoru. Další podrobnosti a užitečné informace ohledně použití tohoto asanačního řešení naleznete na www.mercata.cz.

Odhadované náklady asanace činí 50 Kč/m3 kůrovcového dříví, přičemž lze předpokládat, že s narůstajícím objemem skládky a opakovaným použitím netkané textilie se náklady dále snižují. "Metoda je spolehlivá a významně napomáhá řešení problematiky asanace skládek aktivního kůrovcového dříví a boji s kůrovce na celém území republiky," uvádí jeden ze spoluautorů metody Petr Zahradník z Lesní ochranné služby.